ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : 88 พรรษามหาราชา
ชื่อนักเรียน : นางสาว นภารัตน์ ชุช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,15:45   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 88 พรรษามหาราชา
ชื่อนักเรียน : นางสาว เนาวรัตน์ ชูสง
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,15:45   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ๘๘ พรรษา มหาราชา
ชื่อนักเรียน : นายก้อง คำแก้ว
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,15:45   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 88 พรรษา มหาราชา
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัชชา ด้วงแก้ว
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,15:45   อ่าน 526 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เทิดไท้องค์พ่อหลวง 5 ธันวาฯ มหาราช
ชื่อนักเรียน : ครูอำนวย เพชรนุ่ม
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2558,15:35   อ่าน 409 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบปลายภาค
ชื่อนักเรียน : แบบทดสอบปลายภาค
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2558,09:10   อ่าน 717 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์ ผลงานของปรารถนา เสาเพชร
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรารถนา เสาเพชร
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:39   อ่าน 579 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ ผลงานของวีร์สุดา ชีวปภาดา
ชื่อนักเรียน : นางสาววีร์สุดา ชีวปภาดา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:37   อ่าน 629 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาอาเซียนศึกษา ผลงานของสุภาพรรณ คงสาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุภาพรรณ คงสาม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:34   อ่าน 692 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ผลงานของปุณยนุช ช่วยบุเรนทร์
ชื่อนักเรียน : นางสาวปุณยนุช ช่วยบุเรนทร์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:32   อ่าน 571 ครั้ง