ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ผลงานของพรทิพา จิตหมั่น
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรทิพา จิตหมั่น
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:30   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพละศึกษา ผลงานของชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง
ชื่อนักเรียน : นางสาวชุติมณฑน์ แก้วเกลี้ยง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:28   อ่าน 525 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาอังกฤษ ผลงานของแพรวพรรณ จันทร์หอม
ชื่อนักเรียน : นางสาวแพรวพรรณ จันทร์หอม
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:23   อ่าน 536 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา ผลงานของธัญญารัตน์ หลีจ้วน
ชื่อนักเรียน : นางสาวธัญญารัตน์ หลีจ้วน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:19   อ่าน 509 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผลงานของจุฑารัตน์ มั่นจิตต์
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑารัตน์ มั่นจิตต์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,15:14   อ่าน 638 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาดนตรี ผลงานของธัญญารัตน์ เข็มทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวธัญญารัตน์ เข็มทอง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:51   อ่าน 585 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ ผลงานของกฤตพร ทองจันทร์แก้ว
ชื่อนักเรียน : นางสาวกฤตพร ทองจันทร์แก้ว
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:48   อ่าน 508 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพระพุทธศาสนา ผลงานของอรปรียา ปลอดแก่นทอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรปรียา ปลอดแก่นทอง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:45   อ่าน 648 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ ผลงานของอัมรินทร์ สะมะบุบ
ชื่อนักเรียน : นายอัมรินทร์ สะมะบุบ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:41   อ่าน 618 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาศิลปะ ผลงานของกนกพร ชาตรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกพร ชาตรี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:39   อ่าน 494 ครั้ง