ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา ผลงานของปรางค์เนตร ทองจันทร์แก้ว
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรางค์เนตร ทองจันทร์แก้ว
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:36   อ่าน 494 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา ผลงานของสุริยาพร ทองเหลือ
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุริยาพร ทองเหลือ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:35   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา ผลงานของกรชวรรณ จันทองพูน
ชื่อนักเรียน : นางสาวกรชวรรณ จันทองพูน
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:32   อ่าน 521 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาอังกฤษ ผลงานของนพพิจิตร เด่นพุทธ
ชื่อนักเรียน : นายนพพิจิตร เด่นพุทธ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:29   อ่าน 467 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาอังกฤษ ผลงานของจตุรพล ขวัญแก้ว
ชื่อนักเรียน : นายจตุรพล ขวัญแก้ว
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:27   อ่าน 506 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาอังกฤษ ผลงานของอรวรรณ นันธิโย
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรวรรณ นันธิโย
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:24   อ่าน 488 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชา อังกฤษ ผลงานของส.พบธรรม สังฆะโต
ชื่อนักเรียน : นาย ส.พบธรรม สังฆะโต
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:15   อ่าน 487 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ศิลปะ ผลงานของ ศุภธิดา โกสินทร์
ชื่อนักเรียน : นางสาวศุภธิดา โกสินทร์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:13   อ่าน 483 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ ผลงานของพรพรรณ วงศ์สว่าง
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรพรรณ วงศ์สว่าง
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:05   อ่าน 471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ศิลปะ ผลงานของ เจนจิรา เพ็ชรบูรณ์
ชื่อนักเรียน : นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,14:03   อ่าน 485 ครั้ง