รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน ซิวดัก (หัส)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น :
อีเมล์ : tawan9121@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มิตซูไทยยนต์กลกาลจำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 มิ.ย. 2562,20:26 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.205.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล