กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุชญา สังแสตมป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฟูไรดา ธรรมนิยมกุล
ครู คศ.1

นางสาวตรีทิพย์ อัครพงศ์
ครู คศ.1

นางซารียา จิสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวกุลดา จันทร์สว่าง
ครู คศ.1

นางกมลรัศมิ์ แก้วละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวซูไฮลา ลีแงดายี
ครูผู้ช่วย

นายทรรศนะ สุขธรณ์
ครู คศ.2

นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์ ภูมิพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวหทัยชนก แย้มสุวรรณ
ครู คศ.1

Mr. Neil Ian Miranda
ครูชาวต่างชาติ

Miss Nanny C Labasano
ครูชาวต่างชาติ

Miss Eva Mae D Sapu-ay
ครูชาวต่างชาติ