ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ต.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 ปฏิทินวิชาการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
17 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 17 - 18 กรกฎาคม 2562 วันหยุดราชการเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 62 ถึง 20 ก.ค. 62 20 กรกฎาคม 2562 งานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
14 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 22 - 25 กรกฎาคม 2562 สอบกลางภาค