ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
25 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 โครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมจาริณี เฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ร.ร.มัธยมสิ ริวัณวรี ๒ สงขลา 25-27 ก.ค. 2560 ณ วัดเกาะบก อ.รัตภูม
วัดเกาะบก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
23 ก.ค. 60 ถึง 29 ก.ค. 60 พิธีรับพระราชทานผ้าไตร โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่ห
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับนาคไว้ในพระราชานุเคราะห์ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐
วัดใหม่ทุ่งคา ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
06 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
04 ก.ค. 60 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
23 พ.ค. 60 โรงเรียนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
20 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนประจำภาคเรียนที1/2560
17 มี.ค. 58 พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแด่นักเรียนสำเร็จการศึกษา 2557 ณ สวนอัมพร จ.กทม.
แต่งกายชุดขาว พระราชสำนักและโรงเรียนในพระบรมฯ
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 การสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.3และม.6
นักเรียน ม. 3 และ ม.6 สอบ โอเน็ต วันที่ 31 ม.ค.- 1 ก.พ. 58