คำขวัญโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
คำขวัญโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
"รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ"