ผู้บริหาร

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พระตราโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
กลุ่มโรงเรียนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เว็บกลุ่มโรงเรียนในพระบรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/10/2014
ปรับปรุง 22/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 538821
Page Views 2817368
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญงาม ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจักรีวัชร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กันยายน 2532-ตุลาคม2536
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จันทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจักรีวัชร - มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตุลาคม 2536-พฤษจิกายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2543- มีนาคม 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยุทธ บัวตูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ คงยะฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : กุมภาพันธ์ 2549 - ธันวาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ จุลิวรรณลีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2555 - ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ทองแกมแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2557 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี อินทร์คง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน