ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 180) 08 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 308) 08 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการรายงานตัว/มอบตัว/ซื้ออุปกรณ์การเรียน ม.1และ ม.4 (อ่าน 181) 08 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ "แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนเข้าสอบและผู้ปกครอง" (อ่าน 169) 29 พ.ค. 63
เอกสารเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลา สำหรับนักเรียนต่างจังหวัด (อ่าน 869) 22 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (อ่าน 310) 18 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (อ่าน 182) 18 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ "แนวการปฏิบัติสำหรับครู และนักเรียน" เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน (อ่าน 177) 13 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 524) 02 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 678) 24 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเ (อ่าน 220) 17 เม.ย. 63
ประกาศโครงการงานก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 174) 15 เม.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร. (อ่าน 219) 25 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 301) 19 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ MEPและ SMA เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1366) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ SMA เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 593) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ MEP เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 408) 05 มี.ค. 63
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 293) 04 มี.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1001) 30 ม.ค. 63
ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา มีการเรียนนักธรรมสนามหลวง และ (อ่าน 361) 27 พ.ย. 62
13 - 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรับการประเมินและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาภายนอก (สมศ.รอบ 4) (อ่าน 372) 18 ต.ค. 62
28 ตุลาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 357) 18 ต.ค. 62
ทุกท่านสามารถเข้าชมความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 616) 03 มิ.ย. 62