ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในกรณีเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) (อ่าน 1493) 21 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในกรณีเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) และตารางการใช้ห้องเรียนประจำสำหรับเรียนรูปแบบ On Site (อ่าน 1575) 21 ม.ค. 65
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 711) 14 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 485) 13 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 407) 10 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 522) 05 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ รูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 336) 30 ธ.ค. 64
ประกาศการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 345) 30 ธ.ค. 64
แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในกรณีเปิดเรียนแบบปกติ (On-Site) ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 168) 24 ธ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 239) 30 ต.ค. 64
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ออนไลน์ (ห้องสมุด) (อ่าน 1251) 15 ก.ย. 64
แนวทางการรับเงินตามโครงดารให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (อ่าน 135) 04 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 115) 04 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 177) 31 ส.ค. 64
แนวทางการวัดและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 123) 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง การคืนเงินบารุงการศึกษาและเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 355) 26 ส.ค. 64
ประกาศผลการประกวดโครงการรณรงค์ยาเสพติดในสถานศึกษาในสถาการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 22) 23 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 154) 16 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 297) 03 ส.ค. 64
แบบทดสอบกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 85) 24 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติและขั้นตอนในการเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1434) 29 มิ.ย. 64
จัดการเรียนการสอนชดเชยในรูปแบบออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 433) 11 มิ.ย. 64
การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 394) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงชลา เรื่อง การยกเลิกรายชื่อนักเรียนสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA และMEP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 542) 28 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 438) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนรายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 499) 25 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ( ฉบับปรับใหม่ ) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 649) 24 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ( ฉบับปรับใหม่ ) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 603) 22 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 709) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 951) 21 พ.ค. 64
แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้เข้ารายงานตัว มอบตัวเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา (อ่าน 205) 19 พ.ค. 64
เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลาทุกท่านครับ (อ่าน 215) 14 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2564 (ออนไลน์) (อ่าน 278) 12 พ.ค. 64
ปฏิทินการรับ นักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุงใหม่) (อ่าน 755) 07 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 266) 05 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ออนไลน์) (อ่าน 200) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ MEP และ SMA ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 398) 23 เม.ย. 64
ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนห้องเรียนโครงการ MEP และ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1566) 23 เม.ย. 64
ขั้นตอนการสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั่วไป) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2420) 20 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการ SMA และ MEP (อ่าน 946) 30 มี.ค. 64