รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณัฐพงศ์ รักเงิน (ดุ๊กซาดิ๊ก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : SMA 1
อีเมล์ : Duk_kung2009@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ค่ายพาราฮัท
ตำแหน่ง : นักร้องนำ วงแบเบาะ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 114 ต หนองธง อ ป่าบอน จ พัทลุง

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 พ.ย. 2558,13:40 น.   หมายเลขไอพี : 122.155.43.85


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล