รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ สมเชื้อชาติ (ไก่ มจว.รุ่น2)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2
อีเมล์ : pes2014gamepc@gemail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บจก.หาดใหญ่เคเบิ้ลเทเลวิชั่น
ตำแหน่ง : ช่างติดตั้ง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 345 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 ก.พ. 2560,14:43 น.   หมายเลขไอพี : 139.59.253.17


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล