ภาพกิจกรรม
8 - 10 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้


          การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ ในวันที่ 8-10 เดือนมกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง  โดยโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สามารถคว้ารางวัลติดมือกลับมาได้ทั้งสิ้น 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง  ดังต่อไปนี้
         1.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว  และ  นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
         2.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะรองเลิศ อันดับ 1 
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว  และ  นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
         3.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะรองเลิศ อันดับ 2
ครูผู้ฝึกซ้อม นายพนมยงค์  นวลพรหม  และ นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
         4.การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ควยคุม นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา  และ นางเสาวลักษณ์  คีรีเพ็ชร
         5.การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางอรนุช  บุญสนิท  นายวัชรงค์  มีจิตร
         6. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว  และ  นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสันต์
         7. การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางปิตุพร  ธรรมโร
         8. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวชนิตนันท์  ปล้องใหม่  และ นายกิตติทัต  คงสี
         9.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Tellimg)  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม  นางสาวตรีทิพย์  อัครพงศ์
        10.การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกซ้อม นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะ , นายรอหมาด  หมันดี  และ นางรัตน์ตยา  พิบูลย์ผล
        11.การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์  และ นางสวาท  กระจายศรี
และติดตามผลการแข่งเพิ่มเติมได้ที่ https://south68.sillapa.net/index.php
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 2562,15:12   อ่าน 192 ครั้ง