ภาพกิจกรรม
โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 9 พ.ค.62 ณ.พุุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ส่งนักเรียนและครูเข้าร่วม โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 9 พ.ค.62 ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,21:06   อ่าน 101 ครั้ง