ภาพกิจกรรม
24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานำนักเรียน กลุ่มการเรียนไทย - สังคม ระดับชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรูัทางประวัติศาสตร์
24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานำนักเรียน กลุ่มการเรียนไทย - สังคม ระดับชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรูัทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ห้องเรียน ม.4/2 และ ม.4/3 จำนวน 86 คน 
แหล่งเรียนรู้ที่ศึกษา ได้แก่ วัดเขาเก้าแสน  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และพิพิธภัฑณ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีไทยศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,19:35   อ่าน 293 ครั้ง