ภาพกิจกรรม
27 พฤษภาคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำกองเนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำกองเนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลับมาอีกด้วย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,14:46   อ่าน 241 ครั้ง