ภาพกิจกรรม
26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชาภิเษก ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ เมืองสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,16:32   อ่าน 143 ครั้ง