ภาพกิจกรรม
3 - 4 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนโครงการ SMA ม.3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2562,23:59   อ่าน 25 ครั้ง