ภาพกิจกรรม
17 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและตัวแทนครูผู้สอน รายวิชา IS ได้ศึกษาดูงานในเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)​
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,12:47   อ่าน 49 ครั้ง