ภาพกิจกรรม
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ( สมศ.รอบ 4 )
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ซึ่งการประเมินวันแรก ได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธบมศึกษา เขต 16 มาให้กำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ มีคณะครู ผู้บริหารจากหลายดรงเรียนร่วมสังเกตการ ตลอดระยะเวลาการประเมิน  คณะผู้บริหาร โรงเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครู  นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,21:36   อ่าน 325 ครั้ง