ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้ “วันสารทเดือนสิบ” ปี 2563 โดยมีกิจกรรมประกวดแฟนซีเดือนสิบ แข่งขันขูดมะพร้าวลีลา พร้อมทั้งการสาธิต
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2563,13:07   อ่าน 62 ครั้ง