ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายไพฑูรย์ พิทักษ์ปัทมกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ครูเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร และครูกัณฑสิทธิ์ พรหมน้ำดำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียน สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,16:07   อ่าน 369 ครั้ง