ภาพกิจกรรม
ยินดีกับครูผู้ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในวันครูประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ สหวิทยาเขต นครหาดใหญ่ จำนวน ๘ ท่าน
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่นการจัดการเรียนการสอน
ครูผู้มีผลงานดีเด่นการจัดการเรียนการสอน
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
ครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
ครูดีเด่นด้านระบบช่วยเหลือนักเรียน
ครูดีเด่นด้านระบบช่วยเหลือนักเรียน
ครูผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะดีเด่น
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2564,20:56   อ่าน 419 ครั้ง