ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมพร้อมและชี้แจงแนวทางในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษา การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และมีการมอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีวันลา ครูผู้สอนดี สอนสนุก และครูผู้เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยม
สิริวัณวรี ๒ สงขลา
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,14:05   อ่าน 34 ครั้ง