ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจุฬาราชมนตรีกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โ (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ SMA) ประจำ (อ่าน 963) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการ MEP) ประจำ (อ่าน 562) 13 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการ MEP และSMA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีกา (อ่าน 498) 13 มี.ค. 61
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรีย (อ่าน 822) 13 ก.พ. 61
ดูผลการสมัครวิ่ง (อ่าน 473) 06 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 3 (อ่าน 376) 23 พ.ย. 60