ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุกท่านสามารถเข้าชมความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 46) 03 มิ.ย. 62
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลา กำหนดจัดกิจกรรมครบรอบสถาปนาโรงเรียน30ปี (อ่าน 73) 28 พ.ค. 62
แจ้งนักวิ่งที่เคยสมัครวิ่ง ม.สว.2 ครั้งที่1 ไว้และยังไม่รับเสื้อ ขอให้มาติดต่อรับเสื้อในเวลาที่กำหนด (อ่าน 52) 28 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป (อ่าน 651) 06 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 402) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพิเศษ MEP และ SMA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษ (อ่าน 341) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1 โครงการพิเศษ MEP และ SMA ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 426) 08 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 591) 21 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕ (อ่าน 1080) 14 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒ (อ่าน 453) 11 ก.พ. 62