ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 20) 21 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕ (อ่าน 137) 14 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒ (อ่าน 81) 11 ก.พ. 62
ขอเชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้าน ม.สว.๒ ในวันศุกร์ที่ 15 ก.พ.62 (อ่าน 113) 27 ม.ค. 62
8 - 10 ม.ค. 62 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ในงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาติ(Click Link) (อ่าน 10) 01 ม.ค. 62
วันนี้ - 28 ก.พ. 2562 โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้สำหรับนักเรียนเรียนซ้ำในเวลา (อ่าน 96) 31 ธ.ค. 61
17 - 18 มกราคม 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและค่ายการเรียนรู้วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 101) 31 ธ.ค. 61
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 16 มกราคม 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ (อ่าน 93) 31 ธ.ค. 61
ขอเชิญศิษย์เก่าเตรียมร่วมงาน ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆน (อ่าน 105) 31 ธ.ค. 61