ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร. (อ่าน 28) 25 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 117) 19 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ MEPและ SMA เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1021) 10 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ SMA เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 382) 05 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ MEP เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 219) 05 มี.ค. 63
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 118) 04 มี.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 619) 30 ม.ค. 63
ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา มีการเรียนนักธรรมสนามหลวง และ (อ่าน 216) 27 พ.ย. 62
13 - 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรับการประเมินและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาภายนอก (สมศ.รอบ 4) (อ่าน 261) 18 ต.ค. 62
28 ตุลาคม 2562 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 249) 18 ต.ค. 62
ทุกท่านสามารถเข้าชมความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ facebook โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา (อ่าน 503) 03 มิ.ย. 62