ถาม-ตอบ (Q&A)
พระราชดำรัส คำพ่อสอน ชุด หนังสือ คำพ่อสอน Aksorn inspire
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
ขอแนะนำ พระราชดำรัส คำพ่อสอน ชุด หนังสือ คำพ่อสอน Aksorn inspire จัดทำขึ้นการเรียนการสอนใน วิชา สังคม โดยในชุด พระราชดำรัส คำพ่อสอน ประกอบไปด้วย หนังสือ นิทาน บัตรภาพ ที่มีความน่าสนใจเหมาะแก่การเรียนรู้คุณครูท่านใดสนใจ สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลย ทางเราพร้อมให้คำแนะนำ โดย พระราชดำรัส คำพ่อสอน นี้สามารถเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตของทุกคนในวันข้างหน้าไปอย่างดี หลัก คำพ่อสอน เศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ควรยึดปฏิบัติ โดย หนังสือ คำพ่อสอน สามารถแบ่งได้ตามระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษา และ ชั้นประถมศึกษา
คำพ่อสอน
โดย ชุด หนังสือ พระราชดำรัส คำพ่อสอน นี้ เป็นสื่อการสอนที่ทางเรา Aksorn inspire มั่นใจแล้วว่าน่าสนใจและเรียนรู้ สำหรับคุณครูท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกันได้ดังนี้ค่ะ


สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “พระราชดำรัส คำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย

1.คำพ่อสอน สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับประถมศึกษา (ชุดเต็ม) ป.1 – ป.6

นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ หนูจะทำตามคำพ่อ
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ใจดีงาม
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ พ่อสอนไว้ ใจดีงาม
บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

2.คำพ่อสอน ชุด หนังสือและแบบฝึก “หนูจะทำตามคำพ่อ” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.1 – ป.3

นิทานภาพ หนูจะทำตามคำพ่อ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ หนูจะทำ ตามคำพ่อ”
3.ชุด หนังสือและแบบฝึก “พ่อสอนไว้ใจดีงาม” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

นิทาน พ่อสอนไว้ใจดีงาม
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ ” พ่อสอนไว้ ใจดีงาม”
4.บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ

สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ “คำพ่อสอน” ชุด สำหรับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

1.สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ คำพ่อสอน ชุด ชีวิตดีงามตามคำพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา (ชุดเต็ม) ม.1 – ม.6

ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน”
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือ “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง”
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ประกอบหนังสือ ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
2.ชุด หนังสือและแบบวัด “ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ม.1 – ม.3

ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน

แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ชีวิตดีตามรอยพ่อ…เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน
3.ชุด หนังสือและแบบวัด “ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง” (สื่อสำหรับผู้เรียน) ป.4 – ป.6

ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง
แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือ
ของขวัญจากพ่อ…ชีวิตพอเพียง

ชุด หนังสือ พระราชดำรัส คำพ่อสอน มีรายละเอียดดังนี้:   https://www.aksorninspire.com/หนังสือ-คำพ่อสอน/
โพสโดย : aksorninspire
IP : 58.9.99.203
โพสเมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2560,08:58 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับชุด หนังสือ "คำพ่อสอน"
โพสโดย : aksorninspire
IP : 134.236.18.142
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2560,15:03 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :