ถาม-ตอบ (Q&A)
9 คำพ่อสอน ที่ควรปฏิบัติ สื่อการสอน Aksorn Inspire
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
9 คำพ่อสอน ที่ควรปฏิบัติ สื่อการสอน Aksorn Inspire ชุด หนังสือ คำพ่อสอน ที่รวบรวมเอา แนวทาง พระราชดำรัส คำพ่อสอน ให้คุณครูทุกท่านสามารถนำมาทำการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างน่าสนใจ 9 คำพ่อสอน มีอะไรบ้างมาดูกัน1. วิริยะอุตสาหะ  

        การรังสรรค์ตัวเอง การก่อชาติก็ตาม มิใช่ว่าก่อในวันเดียว ต้องใช้ระยะเวลา ต้องใช้ความมานะ ต้องใช้ความทรหด เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความทรหดอดทนคือไม่ย่อย่น ไม่ท้อถอยในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อหน่าย บางครั้งเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอประกันว่าการทำให้ดีไม่ครึต้องมีการอดใจ เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่ๆในความอดกลั้นของตัวเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และผู้สอนในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 เดือนตุลาคม 2516

2. ความเหมาะสม  

        ในการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความ ระแวดระวังพร้อมกับความพอเหมาะพอควร ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความรีบร้อน ครั้งมีพื้นฐานแน่นรองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยก่อค่อยเสริมความรุ่งเรืองในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่มีขึ้นจึงจะเป็นแน่ มีกฎเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้กับยืนนาน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 เดือนธันวาคม 2540

3. ความรู้ความเข้าใจตน

        เด็กเล็ก ทำอะไรต้องหัดให้รู้ทัน การรู้ทันอยู่เป็นปกติจะเป็นเหตุให้เป็นคนมีระเบียบพร้อมกับคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถศึกษาพร้อมด้วยทำการทำมาหากินต่างๆ ได้โดยถูกต้องเร็ว จะเป็นคนที่จะทำความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ให้กับตัวเองและส่วนกลางในภายหน้าได้อย่างเป็นแน่

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในตำรา วันเด็ก ประจำปี 2521

4. มนุษย์เราจะต้องรับและจะต้องให้  

        มนุษย์เราจะเอาแต่ได้มิได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คือจากนั้น และประเดี๋ยวนี้ด้วยทันทีที่รับสิ่งของใดมา ก็จะต้องหมั่นเพียรให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยมานะพยายามที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้หมู่คณะกับในชาติ เป็นเหตุให้หมู่คณะและชาติพลเรือนทั้งปวงมีความเชื่อใจต่อกันได้ ช่วยแห่งไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อโดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เม.ย. 2521

5. ละเมียดละไม แต่ไม่ปวกเปียก  

       ในแวดวงสังคมนั้นเล่า คุณจะต้องรักษามรรยาทอันดีงามสำหรับผู้มีเกียรติ รู้จักสัมมาคารวะ ไม่กระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อจะสาธารณะ

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 เดือนมิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทำจริง  

        ผู้แน่วแน่ในสัจจะพูดเช่นใด ทำเช่นนั้น จึงได้รับผลสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธานับถือและความยกย่องชมเชย จากคนทุกฝ่าย การออกปากแล้วทำ คือ กล่าวจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนเกียรติของบุคคลให้เด่นชัด พร้อมกับเสริมสร้างความดีความชอบ ความรุ่งโรจน์ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนกลาง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2540

7. คู่มือเป็นออมสิน  

        คู่มือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่ปุถุชนได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่สมัยโบราณจนปัจจุบันนี้ ตำราจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้ความเข้าใจพร้อมด้วยเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ สามัญชนเจริญก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วราชอาณาจักร ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2514

8. ความสุจริต  

        ความซื่อตรงเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกปรืออบรมให้เกิดมีขึ้นในตัวเอง เพื่อที่จะจักได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นสาธุชนมีราคา พร้อมทั้งมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญยั่งยืน

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อจะเชิญลงพิมพ์ในบันทึกวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

9. การเอาชนะใจตน  

        การดำรงชีวิตของเรา เราต้องระงับใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนใจต้องต้านความคิดและการปฏิบัติตนทุกสิ่งที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าพร้อมทั้งพยายามที่จะกระทำสิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นคุณความดี เป็นความถูกต้อง พร้อมด้วยเป็นธรรม หากว่าเราร่วมกันทำเพียงนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของคุณความดีปรากฏมากขึ้นๆ ก็จะช่วยสนับสนุนส่วนกลางไว้มิให้เสื่อมลงไป พร้อมทั้งจะช่วยให้ฟื้นคืนล้ำหน้าได้เป็นลำดับ

พระราชกระแสรับสั่ง 9 คำพ่อสอน พระราชทานสำหรับชักชวนไปอ่าน ในพิธีเปิดการสัมมนายุวพุทธิกสมาคมทั่วราชอาณาจักร หนที่ 12 ที่จังหวัดอยุธยา วันที่ 12 เดือนธันวาคม 2513 อ่านเพิ่มเติม...
โพสโดย : aksorninspire
IP : 134.236.18.142
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2560,14:42 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
aksorninspire
freescip@gmail.com
เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับชุด หนังสือ "คำพ่อสอน"
โพสโดย : aksorninspire
IP : 134.236.18.142
โพสเมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2560,15:05 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :